Kategorie

Biuro Obsługi Klienta - Kontakt z nami

Dane kontaktowe

Oberon sp. z o.o.
ul. Świerszcza 76
02-401 Warszawa

NIP: 522-010-28-28
REGON: 001377675

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru sądowego: KRS 0000184905, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł

e-mail: sklep@oberon.com.pl
Tel.: +48 22 539 59 60
Koszt połączenia według taryfy operatora

 

Mapa dojazdu

 Wyślij wiadomość